Projekt podporuje:

ČEZ ČEZ

O NEMOCI

Karcinomy tlustého střeva a konečníku – prevence
Kolorektální karcinom (KRK) je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. Ročně je s touto diagnózou seznámeno více než 1 milion nových pacientů, z nichž více než 500 000 na toto onemocnění zemře. V České republice představuje KRK nejčastější zhoubný nádor trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizaci nádorového bujení u obou pohlaví. V celosvětové statistice zaujímá Česká republika první místo ve výskytu tohoto onemocnění. KRK je léčitelný při záchytu časného stadia onemocnění, k čemuž přispívá screening a dohled nad rizikovou populací. V České republice ale přichází většina nemocných k lékaři pozdě! (L. Petruželka, P. Georgiev Rozhledy v chirurgii 2012)

Karcinomy tlustého střeva a konečníku – základní statistika
Životní riziko vzniku KRK je vyjádřeno poměrem 1:18. Vyšší výskyt KRK v ekonomicky více rozvinutých zemích je považován za daň za nezdravý životní styl.

Rizikové faktory
Hereditární (dědičně podmíněná) onemocnění tvoří pouze 6 % všech onemocnění, na většině ostatních se podílí životní styl a zevní prostředí.

Věk: více než 90 % KRK vzniká ve věkové skupině nad 50 let.
Pohlaví: karcinomy tlustého střeva jsou častější u žen, karcinomy konečníku u mužů.
K rizikovým faktorům patří také výskyt střevních „polypů“ nebo onemocnění KRK v příbuzenstvu.
Kouření: kuřáci mají 2,5x vyšší riziko vzniku adenomů, 12 % onemocnění KRK souvisí s kouřením.
Obezita: zvyšuje riziko více u mužů, premenopauzání ženy mají riziko 2x vyšší.
Dietní faktory: riziko vzniku KRK nepříznivě ovlivňuje zvýšená konzumace tuků a červeného masa, stejně jako nedostatek vápníku a mikronutrientů: vitaminu E a D, selenu, magnézia.
Zánětlivá střevní onemocnění: k vyššímu riziku přispívá ulcerózní kolitida: 7-11x vyšší riziko (zvláště při delším trvání 8-11 let), Crohnova choroba: 2x vyšší riziko.
Výskyt onemocnění karcinomem tlustého střeva a konečníku v rodině:
1 přímý příbuzný: zvýšení relativního rizika – 1,72
2 přímí příbuzní: zvýšení relativního rizika – 2,75