Projekt podporuje:

ČEZ

Video k projektu:

video

KONTAKTNÍ MÍSTA

Mapa zdravotnických zařízení

Odborní garanti:

  prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK a Ústavu radiační onkologie FNB 1. LF UK v Praze
  plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
  ředitel ÚVN Praha
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
  přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha