Projekt podporuje:

ČEZ

Video k projektu:

video

PREVENCE

Karcinomy tlustého střeva a konečníku jsou preventabilní!

Jak?

1. zavedením screeningu (plošné vyšetřování populace za účelem vyhledávání chorob v časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky) – ve věkové kategorii od 50 let výše

2. zvýšeným dohledem nad skupinami s definovaným vyšším rizikem a doporučeními pro ně

3. úpravou životního stylu – u celé populace

Údaje svědčící o úspěšnosti zavedení vhodné prevence:

Výskyt karcinomů tlustého střeva a konečníku poklesl ve Spojených státech ve věkové skupině 50-75 let o více než 10 % za posledních 5 let! (Thomas R. Frieden Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, July 5, 2011 MMWR 2011; 60:1-6)

Doporučení, jak snížit riziko vzniku KRK, obsahuje také Příručka vydaná Evropskou asociací lékařské onkologie (ESMO Handbook 2011).

Karcinomy tlustého střeva a konečníku jsou až v 90 % preventabilní!
Riziko vzniku KRK můžeme ovlivnit:

Změnou životního stylu:

 • úprava dietních zvyklostí
 • vyvarování se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu
 • zvýšení fyzické aktivity

Jednoduchými dietními opatřeními jednoznačně snižujícími riziko:

 • snížení konzumace tuků
 • snížení konzumace červeného masa
 • zvýšení konzumace zeleniny, ovoce a vlákniny

Doplňkovými dietními opatřeními:

 • dostatek vápníku ve stravě
  • deficit vápníku může být rizikovým faktorem (příjem 1,25-2 g vápníku denně = snížené riziko adenomů); (pozn.: pro zvýšení rizika vzniku karcinomu prostaty u mužů při nadměrném příjmu vápníku není jeho nadměrný příjem doporučen)
  • POZN. (VAROVÁNÍ) neplatí pro nemocné s prokázaným onemocněním, u nichž může mít zvýšený přívod vápníku nepříznivý dopad na průběh choroby (NCCN Guidelines 2012)
 • dostatek mikronutrientů ve stravě – deficit mikronutrientů: selenu, vitaminu E a vitaminu D může zvyšovat riziko; (pozn. není jednoznačně prokázáno)
 • magnezium: o souvislosti mezi zvýšením příjmu magnezia a snížením rizika KRK se uvažuje zejména u žen

(E. T. Hawk and B. Levin: Colorectal Cancer Prevention. J Clin Oncol 2005, 23:378-391)

Aspirinem jako prevencí – ne pro všechny

 • Aspirin a další léky typu nesteroidních antirevmatik snižují riziko vzniku KRK a střevních polypů
 • tyto léky ale mohou způsobit nežádoucí účinky jako krvácení do zažívacího traktu, a proto není při středním riziku KRK jejich preventivní použití doporučeno

Fyzickou aktivitou (sport, turistika)

 • snižuje riziko o 40-60 %